در حال آماده‌سازی نسخه جدید هستیم

Our site is getting some much needed care

در صورتی که می‌خواهید به انجمن کمک اهدا کنید می‌توانید از موارد زیر استفاده کنید:

شماره حساب کمک‌های مردمی نزد بانک صادرات: ۰۱۰۸۲۴۹۷۲۷۰۰۸

شماره کارت انجمن ( بانک صادرات ): ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۹۶۹۰۱

صندوق اعانات جمع‌آوری کمک‌های مردمی: ( برای تهیه صندوق با شماره تلفن انجمن ۰۴۴۳۳۴۶۶۴۶۴ تماس حاصل بفرمائید و یا به دفتر انجمن به آدرس ” ارومیه، خیابان مفتح، روبروی بیمه نیروهای مسلح، نبش کوی ۲۰ پلاک ۱۱۴ مراجعه نمائید.)