ورزش‌های مناسب برای کبد

پیاده‌روی، شنا (استخر)، ورزش‌های سبک و …