کمک به ما

کمک

    لطفا یک مبلغ دلخواه را انتخاب کنید، همچنین می‌توانید از طریق گزینه پایین‌تر در صورتی که مبلغ دلخواهتان در این فرم وجود ندارد آن را به صورت دستی وارد نمائید
  • 0 تومان

 

در صورتی که می‌خواهید از روش‌های غیراینترنتی به انجمن کمک اهدا کنید می‌توانید از موارد زیر استفاده کنید:

 شماره حساب کمک‌های مردمی نزد بانک صادرات: ۰۱۰۸۲۴۹۷۲۷۰۰۸
 شماره کارت انجمن ( بانک صادرات ) ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۹۶۹۰۱ 
صندوق اعانات جمع‌آوری کمک‌های مردمی ( برای تهیه صندوق با شماره تلفن انجمن ۰۴۴۳۳۴۶۶۴۶۴ تماس حاصل بفرمائید و یا به دفتر انجمن به آدرس ” ارومیه، خیابان مفتح، روبروی بیمه نیروهای مسلح، نبش کوی ۲۰ پلاک ۱۱۴ مراجعه نمائید.)