فعالیت انجمن در حوزه بهداشت و درمان می‌باشد

تعدادی از فعالیت‌های انجمن در چند سال اخیر
  • معرفی بیماران به پزشکان متخصص کبد جهت ویزیت رایگان

  • همکاری با پزشکان، دندان‌پزشکان، آزمایشگاه‌های تخصصی و دریافت تخفیف ویژه برای بیماران تحت پوشش

  • اهدای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به بیماران تحت پوشش

  • برگزاری جلسات هیئت مدیره جهت رفع مشکلات بیماران