انحمن خیریه حمایت از بیماران کبدی شهرستان، به رغم تلاش‌های شبانه‌روزی کادر دلسوز خود و حمایت‌های بی‌دریغ بزرگورانی که با کمک به انجمن در حقیقت به قشر به بیماران کبدی کمک می‌کنند، هنوز هم با مشکلات و کمبودهایی مواجه است که مهم‌ترین آن‌ها بدین شرح می‌باشند: 

  •  نداشتن مکان دائمی و وسیله نقلیه مناسب برای رسیدگی به امورات بیماران نیازمند تحت پوشش
  •  نبود زمین برای احداث ساختمان اداری درمانگاه و خوابگاه برای بیماران
  •  نبود مکان مناسب برای اسکان بیماران نیازمند در انتظار پیوند کبد در شیراز ( بیمارستان نمازی شیراز )