پیوند کبد:

در این عمل جراحی معمولا تمام یا بخشی از کبد فرد دهنده به جای کبد بیمار قرار می‌گیرد و کبد بیمار از بدن خارج می‌شود.به این روش پیوند کبد ( Orthotopic ) می‌گویند.

نکته قابل توجه اینکه بسیاری از بیماران دچار سیروز کبدی می‌توانند با درمانهای داروئی و رعایت رژیم نسبتا طبیعی به زندگی خود ادامه دهند.

تاریخچه عمل پیوند در ایران نشان می دهد که نخستین پیوند کلیه ایران را دکتر “سنادی زاده” در سال ۱۳۴۷ در بیمارستان نمازی شیراز انجام داد و پس از آن، این عمل در همین بیمارستان و در بیمارستان های تهران انجام شد؛ به این ترتیب از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۳۵۷ ، نزدیک به ۸۰ مورد پیوند کلیه به ثبت رسیده است.

پس از مدتی وقفه، عمل پیوند در ایران و شیراز از سر گرفته شد و از سال ۱۳۶۸ تاکنون، برای بالغ بر سه هزار و ۶۶۰ بیمار، عمل پیوند کلیه با موفقیت انجام شده است.

نخستین پیوند موفق کبد نیز در ایران، در اردیبهشت سال ۱۳۷۲، از سوی دکتر “سید علی ملک حسینی” در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد و از آن زمان، این دانشگاه به عنوان یک مرکز موفق پیوند کبد، به فعالیت گسترده خود ادامه داده است.

از سال ۱۳۷۲ تاکنون، در این دانشگاه بالغ بر سه هزار و ۳۱۰ عمل موفقیت آمیز پیوند کبد انجام شده است.

هم اکنون شیراز بزرگ ترین قطب پیوند کبد در کشور است و ۷۵درصد بیماران نیازمند به پیوند کبد، از سراسر کشور برای قرار گرفتن در لیست انتظار پیوند کبد به شیراز مراجعه می کنند.

بخش پیوند اعضای بیمارستان نمازی شیراز، به عنوان نخستین و بزرگترین مرکز در ایران و سومین مرکز پیوند در دنیا، بعد از آمریکا و اسپانیا شناخته شده است.